Voor het bestuderen van objecten die te klein zijn om met het blote oog waar te kunnen nemen, wordt gebruik gemaakt van microscopen. Met behulp van dit instrument wordt onderzoek gedaan op biologisch, medisch en forensisch gebied en uiteraard kunnen ook materialen onderzocht worden.

Microscopen: veelzijdig toepasbaar

De microscoop veranderde de wereld en wordt in onderwijs en industrie veelvuldig toegepast. Geen onderzoek kan nog zonder microscoop, een instrument dat in de loop van de jaren een stormachtige ontwikkeling doormaakte. Tegenwoordig koop je microscopen op maat, specifiek geschikt voor de zaken of materialen die jij wilt onderzoeken. Zo koop je biologische-, fasecontrast-, fluorescentie-, kinder-, metallurgische-, omkeer-, polarisatie-, stereo en USB-microscopen. De toepassing van het instrument is dus echt enorm. Zo wordt binnen onder meer de archeologie, biologie, celkweek, cytologie, edelsmeedkunst, geologie, hematologie, histologie, pathologie, plantenkunde en voor spermaonderzoek nadrukkelijk ene beroep gedaan op de microscoop.

Levende organismen beter zichtbaar

Wie microscoop zegt, bedoelt vaak de biologische microscoop, een instrument dat uitermate geschikt is om micro-organismen, cellen en weefsels mee te bekijken. Zeker in het onderwijs wordt vaak een beroep op dit type microscoop gedaan maar ook in laboratoria en voor biowetenschappen kan deze biologische variant prima dienst doen. Wie gedetailleerd onderzoek wil doen, die gebruikt een fasecontrast uitvoering, waarmee levende organismen veel beter zichtbaar worden. Met de fluorescentiemicroscoop kan in de medische wereld onderscheid gemaakt worden tussen goede cellen en tumorcellen. Ook metalen, mineralen en gesteente kan met behulp van een microscoop, en dan met name de metallurgische uitvoering, onderzocht worden. Deze uitvoering wordt overigens ook ingezet om asbest nader te onderzoeken.

Mineralen en stenen

Met een omkeermicroscoop worden met name weefsels en levende organismen onderzocht. Niet geheel verassend maakt de polarisatiemicroscoop gebruik van gepolariseerd licht. Dat licht maakt objecten zichtbaar die anders amper met het oog waar te nemen zijn. Mineralen kunnen met deze microscoop dan ook prima bestudeerd worden. De stereovariant maakt gebruik ban twee optische lichtpaden en wordt toegepast voor lagere vergrotingen. In plaats van door het object, wordt nu echt op een object geschenen. Dat de tijd niet stil heeft gestaan in de wereld van de microscopen blijkt wel uit het feit dat er ook USB-microscopen beschikbaar zijn. Zeker voor educatieve doeleinden is deze microscoop bruikbaar omdat de beelden meten op het beeldscherm van een computer gezet kunnen worden.

Oplossen van misdrijven

Microscopen hebben in de afgelopen jaren een hoofdrol gespeeld in het oplossen van ernstige en bekende misdrijven, zeker nu celmateriaal steeds belangrijker is geworden bij het oplossen van deze misdrijven. Hoewel de microscoop al een rijke historie kent, zal het ook de komende jaren beslist onmisbaar blijven en krijgen kinderen (terecht) al vroeg te maken met dit veelzijdige instrument. Het voert te ver om alle toepassingen van de microscoop op te sommen, daar zou je urenlang mee bezig zijn. Wel is het leuk een aantal simpele, alledaagse dingen te benomen die je eigenlijk eens nader onder de loep zou moeten nemen: zandkorrels, haar, water, schimmel, vezels, een melktand, suiker en garen. Je weet echt niet wat je ziet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>